Melkvee100Plus
Show article

Afdekken van de melkprijs om een stabiel inkomen te genereren, kost geld. Wie in staat is te reserveren, kan prijsschommelingen beter zelf opvangen. Anders ligt het met het vastzetten van hoge melkprijzen voor een lanhge periode.

De melkprijs is weer aangenaam. Hij ligt voor het gros van de bedrijven rond de € 35 per 100 kilo, en dan komen daar de toeslagen, nabetalingen en inkomenstoeslagen nog overheen. De kosten worden nu meer dan gedekt. Dat blijkt ook wel uit de reacties op de diverse fora. Het melken gaat makkelijk, de productie per koe is hoog en dat de slechtste koeien wegens het fosfaatreductieplan een enkele reis slachthuis gekregen hebben, wordt niet bepaald als gemis ervaren. De eerste snede zit mooi en naar het lijkt kwalitatief ook prima onder het plastic. En dat geeft eveneens een tevreden gevoel. De stemming is, buiten dat vermaledijde fosfaatgedoe, goed onder de melkveehouders. Ze beginnen alweer plannen te smeden.

Maar ja, melkprijzen hebben de nare hebbelijkheid niet constant te zijn. Ze zitten nu dan wel in de lift, maar de markt is beweeglijk en het blijft zaak om voldoende te bufferen. Zeker ook omdat de grootste bank zich steeds zakelijker opstelt en strakker werkt bij her- en bijfinancieringen van tekorten. Ze wordt steeds meer coördinator van de totale financiering, waarbij ze het minst riskante deel, de hypotheek, zelf verstrekt en de procesfinanciering steeds meer afwentelt richting crowdfunding en andere financiers. Een opmaat naar moeilijker en duurdere ad hoc bijfinan ciering. Daarom worden buffers steeds belangrijker.

Een alternatief voor bufferen is afdekken van het prijs risico. Dat kan aan de inkoopzijde, het voer, via termijnmarktcontracten op veevoergrondstoffen of door het fixeren van de voerprijs door voorkoop. Hetzelfde is natuurlijk ook mogelijk voor kunstmest en energie. Maar keerzijde is wel dat je daarmee je extra winstkansen ook vergooit.

Aan de afzetkant is het lastiger. Afdekken op basis van de FrieslandCampinaprijs kan via handelsplatform DTO. De animo daarvoor is gering. Alternatief is afdekken op een internationale termijnmarkt. Nadeel daarvan is dat dan nieuw risico kan ontstaan omdat gehandeld wordt in een vreemde munt en afdekken daarvan kost extra geld. Daarnaast loopt de internationale melkprijs nooit een op een mee met de Nederlandse, en dat is wel iets wat je bij afdekken nastreeft: een constante prijs.

Het grootste nadeel van termijncontracten is het benodigde vermogen. Bij stijgende melkprijs moet direct geld bijgestort worden. En juist dat vrije vermogen hebben de bedrijven, die het meest baat hebben bij afdekken, niet beschikbaar. Wie wel over ruime liquiditeit beschikt, kan beter de dalende melkprijs zelf opvangen en de contractkosten in kas houden.

Afdekken en daarmee vastzetten van heel hoge melkprijzen is natuurlijk voor iedereen interessant. Toch gebeurt dat zelden. Want als de bomen al tot in de hemel rijken, zullen ze wel verder groeien, is de gedachte dan. Maar wie het onderste uit de kan wil, krijgt het lid op de neus. Overweeg dus wel om bij heel hoge prijzen die voor lange tijd te fixeren. Of dat bij 35, 40, 45 of meer cent per kilo melk is, moet ieder voor zich uitmaken. Maar overweeg het in ieder geval wel!

Auteur

Robert-bodde_MVH_vierkant
Robert Bodde is chef rundvee- en varkenshouderij.

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.