Melkvee100Plus
Show article

De investeringen die de laatste jaren in nieuwe stallen en verwerkingscapaciteit zijn gepleegd, en volop zijn gefaciliteerd door onze bank, zijn in de meeste gevallen juist heel verstandig geweest. We hebben er nu weer een zeer productieve en duurzame sector door, die internationaal concurrerend is.

De melkveesector zit momenteel in een zware tijd. Alles wordt in werking gezet om onder het fosfaatproductieplafond te komen. Dan kan in 2018 de fosfaatwet worden ingevoerd, en zullen onderhandelingen voor de verlenging van de derogatie starten. Reductie van de fosfaatproductie is nodig om weer aan de milieuvoorwaarden te voldoen voor behoud van derogatie. Het sectorbrede fosfaatreductieplan is volop in uitvoering en ligt goed op schema, alhoewel de gevolgen van de recente gerechtelijke uitspraken nog onbekend zijn. Dit neemt niet weg dat het plan alle betrokkenen veel pijn doet, vooral de melkveehouders, maar ook de zuivelindustrie en ons als bank.

Is het wel verstandig geweest dat we dit allemaal hebben gedaan? Die vraag wordt ook mij regelmatig gesteld. Wat hiermee bedoeld wordt, is wel helder, te weten alle investeringen die de laatste jaren in nieuwe stallen en verwerkingscapaciteit zijn gepleegd, en volop zijn gefaciliteerd door onze bank. Mijn antwoord is ‘ja, in de meeste gevallen is dit juist heel verstandig geweest’. Bedenk dat al deze bedrijven voldoen aan de wetgeving en de benodigde vergunningen hebben. Er heeft een hele sterke moderniseringsslag plaatsgevonden in de gehele sector, waardoor wij nu een zeer productieve en duurzame sector hebben, die internationaal concurrerend is. Optimale productieomstandigheden, goede en gemotiveerde melkveehouders, minimale milieubelasting, aandacht voor dierenwelzijn, sterke verwerkende en toeleverende industrie. Melkveehouders hebben hun bedrijven goed doorontwikkeld, en gemiddeld met 10% vergroot. Dat is mogelijk gemaakt door verbeterde genetica, arbeidsefficiency, stalconcepten et cetera. Wat wil je nog meer? De mondiale vraag naar zuivel zal de komende jaren flink toenemen, en de sector speelt daarop in. Dit werd recentelijk ook nog weer eens geconstateerd door gerenommeerde consultants van EY in hun rapport De kracht van zuivel. 

Maar het fosfaatplafond dan? Tot 2015 was er geen overschrijding. Daarna wel, en dat had een belangrijke reden. Onduidelijkheid over de milieuwetgeving precies rond het moment van de afschaffing van de melkquota gecombineerd met de lage melkprijzen. Begrijpelijk dat individuele melkveehouders besloten harder te voeren, meer koeien aan te houden, en een eventueel besluit te stoppen uit te stellen. De ontstane overschrijding van het fosfaatplafond wordt dit jaar pijnlijk gerepareerd via het bekende sectorbrede plan. Wat mij betreft zouden we het fosfaatplafond in Brussel moeten flexibiliseren, waarbij gecorrigeerd wordt voor mest die in ver- en bewerkte vorm in het buitenland verwaard wordt.

Wat als we afgelopen jaren niet zoveel geïnvesteerd hadden? Dan hadden we nu een sterk verouderde sector gehad, met oude milieu- en dieronvriendelijke stallen, waarmee we onze positie in de wereldmarkt snel zouden verspelen. En de daarmee samenhangende ontwikkeling van inkomen en werkgelegenheid op het platteland. Als we de fosfaatproductie weer onder het plafond hebben, moeten we door met investeringen in marktgerichtheid, ondernemerschap en kwaliteit van bedrijf en keten. Temeer omdat andere landen ook niet bepaald stilzitten. Dit jaar zal zonder meer turbulent worden, maar vertrouwen in de Nederlandse melkveehouderij is bij ons volop aanwezig.

Auteur

Ruud%20Huirne
Directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.