Melkvee100Plus
Show article

Rabobank gaat faciliteren bij de GVE regeling. Liquiditeitstekorten dekken we af, maar niet als deze ontstaan door het melken van teveel vee. En we gaan niet meewerken aan allerlei ‘slimme’ constructies om onder de gevolgen van het fosfaatreductieplan uit te komen.

Het is nu eindelijk zover dat het fosfaatreductieplan melkveehouderij in de volle breedte van start gaat. Het plan dat ervoor moet zorgen dat we per 1 oktober 2017 onder het nationale fosfaatplafond komen, en waarna per 1 januari 2018 de fosfaatwet kan worden ingevoerd. Alles is gericht op het behoud van de derogatie. Verliezen we dit, zo becijferde het LEI vorig jaar, dan zal dat de melkveehouderij ver boven de 100 miljoen euro per jaar kosten, en de hele sector een veelvoud hiervan. Dit staat nog los van de ongewenste effecten op landschap en milieu. Als Rabobank staan we volledig achter het plan en heeft het behoud van de derogatie de hoogste prioriteit.

Maar het plan zal iedereen in 2017 pijn doen, veel pijn. Niet alleen de melkveehouders, maar ook de verwerkende industrie, de diervoederindustrie en ons als bank. We moeten door deze zure appel heen om vervolgens in 2018 de draad weer vol op te kunnen pakken. In mijn ogen is en blijft Nederland een top zuivelland, met goede ondernemers, moderne bedrijven, een optimaal klimaat en een goede infrastructuur, kortom zeer concurrerend in de wereld.

Ik krijg de laatste tijd veel vragen over hoe wij er als bank nu inzitten. Onze inzet richt zich op drie onderdelen. Het eerste heeft betrekking op het fosfaatreductieplan van ZuivelNL. Er kan een liquiditeitstekort op een bedrijf ontstaan door het meedoen aan de GVE-regeling en door boetes bij te veel vee. Wij zullen alleen het eerste faciliteren. Wij gaan dus geen liquiditeitstekorten financieren die ontstaat bij het door melken met teveel vee. Het tweede gaat over de stoppersregeling. Deze bestaat uit een stopperspremie per GVE en een aanvullende liquiditeitsoverbrugging. Voor de stopperspremie is een pot beschikbaar van 50 miljoen euro gevuld door EU, EZ en zuivelsector. Het komt beschikbaar in een aantal ronden, beginnend met 1200 euro/GVE en met een aflopend bedrag per ronde. De liquiditeitspremie is een lening die door ons, en ook de andere grootbanken, wordt verstrekt om een stopper dit jaar van extra liquiditeiten te voorzien, totdat hij de fosfaatrechten in 2018 zelf kan verkopen. Het bedrag is gegarandeerd, dus als de rechten in 2018 minder waard zijn dan behoeft de stopper de lening niet (geheel) terug te betalen. Wanneer melkveehouders overwegen hun bedrijf te staken is het in onze optiek nu hét moment dit te doen. Het derde is dat wij als bank wegblijven van allerlei ‘slimme’ constructies (met betrekking tot referentiehoeveelheid fosfaat) om onder de gevolgen van het fosfaatreductieplan uit te komen. Overigens financieren we wel de overname van een volledig bedrijf met volledige referenties.

Voor aankoop van fosfaatrechten in 2018 moeten we rekening houden met korte aflossingstermijnen, maximaal 5 jaar. Gezien de economische resultaten op de meeste bedrijven, zal dit betekenen dat de prijs van de rechten beperkt zal blijven. We zullen alleen nog nieuwe stallen financieren als voor aanvang van de bouw alle rechten verworven zijn.

2017 zal een zeer uitdagend jaar worden. We moeten ons hier als sector doorheen bijten, zoals verwoord in het Engelse gezegde ‘no pain no gain’. Na 2018 gloort immers een sterk herstellende zuivelmarkt!

Auteur

Ruud%20Huirne
Directeur Food & Agri Nederland bij Rabobank

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.