Melkvee100Plus
Show article

Vijftien procent van de melkveebedrijven met meer dan 100 koeien voert tarwegistconcentraat (TGC). Dit percentage groeit nauwelijks.

Dit blijkt uit een onderzoek van studenten van HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen in opdracht van Bonda. Het gebruik van TGC heeft geen vlucht genomen omdat de introductie niet goed verlopen is. Veel veehouders zijn afgeschrikt door de problemen die enkele bedrijven ondervonden als gevolg van overmatig  gebruik en matige begeleiding.

Met de toenemende vraag naar voeders wil Bonda met goed advies TGC weer onder de aandacht van melkveehouders brengen. Bedrijven groeien en worden meer afhankelijk van de aankoop van voeders. TGC wordt geleverd voor 65 tot 75 procent van de voederwaardeprijs, wat het een aantrekkelijke eiwitbron maakt. De aanschaf van een opslagtank is met de huidige voerprijzen voor een bedrijf van 100 koeien in anderhalf jaar terug te verdienen. Ook past TGC in de nieuwe rantsoenaanpakken als Gemengd Voeren 2.0 en compact voeren. Daarbij ligt meer nadruk op het plakkerige element in rantsoenen om zo de voeropname van koeien te verhogen. Vochtige voeders waarbij TGC gecombineerd wordt met andere producten zijn inmiddels wel meer in trek.

Bonda-directeur Marcel Lipsch ziet een duidelijke groeimarkt voor bijvoorbeeld Proti+. Daar wordt wekelijks 2.500 ton van verkocht, dit kan uitgebouwd worden naar 3.000 tot 4.000 ton.

Auteur

Anne-Marie%20van%20der%20Linde
Anne-Marie van der Linde (1971) is redacteur rundveehouderij.

Eén reactie

  • Rendement uit eigenvoer 13 aug 2015 12:11
    Bij Compact voeren met T.G.C. `s is de samenstelling van deze producten te wisselvallig in de praktijk zie ik vaak veel opnamen verschillen tussen de een en de andere vracht van de zelfde TGS soort. Verder zie ik veel verschil in het ureum cijfer dat van de ene vracht op de andere zomaar 10 punten kan veranderen. Daarnaast is de PH van de TGC die te lang in opslag hebben gezeten te laag en werkt dit ook pens verzuring in de hand,. Deze kans op verzuring is vooral aan de orde als er veel krachtvoer of krachtvoerachtige producten gevoerd worden t.o.v. ruwvoer. Alhoewel de voeropname vooral verbetert bij matig of slecht ruwvoer. Bij goed smakelijk ruwvoer is er geen of nauwelijks meer voer opname. Veel boeren die TGC voeren of gevoerd hebben ervaren problemen met de klauw en beenwerk van hun veestapel. Mogelijk zijn de cijfers van de mineralen die opgegeven worden niet bij iedere vracht gelijk.
    Bij compact voeren, heb je met water toevoeging een PH buffer voor de pens. PH water is neutraal of zelfs positief dit cijfer ligt tussen de 8 en 9.

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.