Melkvee100Plus
Show article

De effecten van een luchtweginfectie op jonge leeftijd kunnen een vaars achtervolgen bij de eerste lactatie.

In diverse studies is beschreven dat de melkproductie bij vaarzen die als kalf een luchtweginfectie hebben doorgemaakt, lager is dan vaarzen die gezond zijn gebleven. Hoe groot het verlies is, is bedrijfsafhankelijk en verschilt per vaars. Veehouders schatten in dat de schade wel kan oplopen naar 200 tot 300 kilo minder melk in de eerste lactatie. Dat blijkt uit een poll, gedaan tijdens het webinar Teruglopende melkgift vraagt om aandacht.

Het spreekwoord zegt: ‘wie voor een dubbeltje geboren wordt, kan nooit een kwartje worden’. In zekere zin gaat dat ook op voor melkkoeien. Een kalf dat in de opfok blootgesteld wordt aan ziektekiemen, minder voer opneemt en minder groeit, zal in zijn latere leven minder presteren.

Lagere melkproductie na luchtweginfectie

Luchtweginfectie is de meest voorkomende ziekte bij kalveren nadat ze gespeend zijn. Voor het spenen is diarree de meest voorkomende ziekte en zijn luchtweginfecties een goede tweede. Dit heeft direct nadelige effecten op groei, gezondheid en welzijn. Diverse studies wijzen uit dat melkproductie in de eerste lactatie duidelijk achterblijft bij vaarzen die als kalf een luchtweginfectie hebben gehad. De mate van verlies verschilt per dier en per bedrijf, maar varieert in de studies tussen 170 en 233 kg over de gehele eerste lactatieperiode.

Vaccinatie nog niet standaard

Veehouders herkennen dit terdege, zo blijkt uit de poll die gehouden werd tijdens het webinar Teruglopende melkgift vraagt om aandacht van Boerderij in samenwerking met onder andere Boehringer Ingelheim. In een poll die door 124 aanwezigen werd ingevuld, blijkt dat bijna 60% verwacht dat een luchtweginfectie op jonge leeftijd voor een terugval in melkgift kan zorgen van 200 tot 300 kilo in de eerste lactatie. Naast het extra werk, de kosten van behandeling en aanverwante gezondheidsrisico’s zou ook dit productieverlies een extra reden kunnen zijn om jonge kalveren goed te beschermen tegen luchtweginfecties.

Toch is vaccinatie nog niet de standaard op elk bedrijf, blijkt uit de antwoorden van de veehouders. 42% van de respondenten geeft aan te vaccineren tegen luchtweginfecties.

Optimaliseren jongveeopfok

Aandacht voor het jonge kalf en optimalisering van de jongveeopfok is een thema dat bij veel veehouders leeft. Iedere veehouder wil zo goed mogelijk melkkoeien opfokken. Voor luchtweginfecties geldt dat vaccinatie kan helpen om ieder kalf het spreekwoordelijke kwartje te laten worden.

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.