Melkvee100Plus

Bemest Snelle Lente Rogge nu snel bij

partnerinfo KWS 16 feb 2021
Show article

Snelle Lente Rogge kan in het vroege voorjaar zeer snel groeien en half april al 4.000 tot 5.000 kg drogestof brengen met een 15 tot 18 procent eiwit. Daarvoor is wel een aanvullende stikstof- en zwavelbemesting met minerale meststoffen nodig.

Snelle Lente Rogge (SLR) is in de basis een unieke hybride rogge, Omdat de meeste Snelle Lente Rogge als vanggewas na de snijmaisoogst is gezaaid, staat op de meeste percelen het gewas nu geweldig goed. Omdat ook nog eens de weervoorspellingen voor een verdere voorspoedige ontwikkeling gunstig zijn, kan vanaf nu tot begin maart de aanvullende bemesting gegeven worden. Het advies is om met ten minste 50 kg, maar liever nog 100 kg zuivere stikstof per hectare te bemesten (bekijk de video), aangevuld met zwavel. Daar waar de bemestingsruimte op bedrijfsniveau een rol speelt, zal in de meeste gevallen het om 50 - 80 kg gaan. De praktijk heeft echter geleerd dat ook dit heel goede resultaten oplevert.

Bemestingstijdstip afhankelijk van de bodemgesteldheid

Het beste moment om te bemesten is uiteraard ook afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het onder slechte omstandigheden toch willen bemesten met als gevolg spoorvorming is uiteraard niet verstandig. Dit heeft door structuurschade gevolgen voor de verdere ontwikkeling en opbrengst. Daarnaast kan het vervuiling van het gemaaide gewas met gronddeeltjes teweeg brengen.

Doordat de zwaveldepositie de afgelopen decennia is afgenomen, is een aanvullende zwavelbemesting nodig om zwavelgebrek te voorkomen. Zwavel (S) is naast stikstof nodig voor de vorming van eiwitten in de plant.

Bemesten in welk vorm?

De meest gangbare manier van bemesten is het strooien met een gangbare kunstmeststrooier van een minerale stikstof-zwavel meststof zoals bijvoorbeeld KAS met zwavel, ASS of ENTEC 26.

Vragen over de bemesting van Snelle Lente Rogge?

Heeft u vragen over de bemesting van de Snelle Lente Rogge? Bel of mail dan met uw regionale KWS-adviseur. U vind zijn contactgegevens op www.kwsmaiszaad.com/nl/contact.
Meer informatie over Snelle Lente Rogge kunt u ook vinden op www.kwsmaiszaad.com/nl/products/snelle-lente-rogge.

Sponsor

KWS

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.