Melkvee100Plus

Maïsteelt van de toekomst

partnerinfo KWS 9 mrt 2020
Show article

Voor diegenen die twijfelen: voor de teelt van maïs is er toekomst, al zal het ook met de tijd mee moeten gaan. Hieronder staan een heel aantal tips en adviezen opgesomd, die zorgdragen voor een duurzame maïsteelt, met als doel het meeste rendement uit de teelt te halen met de minste belasting voor bodem en milieu.

Teelt
• Maak een bemestingsplan
• Weet wat u bemest, m.a.w. neem een mestmonster
• Houd de bodemvruchtbaarheid op peil
• Houd rekening met de (na)werking van stikstof uit gewasresten,
groenbemesters, mest en bodem
• Voorkom bodemverdichting
• Zorg voor een optimale vochtvoorziening
• Dien de mest kort voor de zaai toe (minder dan 4 weken)
• Werk een vanggewas of graszode tijdig in (meer dan 4 weken voor zaai van de mais)
• Zaai de maïs niet te vroeg en niet te laat (vanaf een bodemtemperatuur > 10 0C)
• Pas rijenbemesting toe, voor kunstmest en eventueel voor dierlijke mest, of kies voor ruitzaai
• Voer de onkruidbestrijding (mechanisch/chemisch) tijdig uit om concurrentie met de maïs op het vlak van het vocht en nutriënten te voorkomen

Rassenkeuze
• Kies voor een passend maïsras op basis van de werkelijke vroegrijpheid
• Zaai een maïsras met de hoogste voederwaardeopbrengst in de gekozen vroegrijpheidsklasse
• Kies voor een maïsras die zich zowel in Nederland en in België heeft bewezen in officiële proeven en in de praktijk
• Kies voor bescherming van het gewas met de juiste maïszaadbehandeling Initio Bird Protect voor een effectieve vogelafweer en vlotte kieming en beginontwikkeling
• Wanneer er zich in het verleden problemen met aantasting met Rhizoctonia, Builenbrand, Maïskopbrand of wortellegering hebben voorgedaan, is het belangrijk om te kiezen voor een maïsras die hier niet gevoelig voor is

Vanggewas
• Teel een vanggewas na maïs om reststikstof te vangen en het risico op uitspoeling te verminderen.
• Teel een vanggewas voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid door extra aanvoer van organische stof.
• Zaai tijdig (voor 1 oktober op zand- en lössgrond bij de oogst van maïs als silomaïs)
• Direct- of onderzaai tijdens de teelt voor oogstspreiding
• Zaai Snelle Lente Rogge na de oogst voor drogestof- en eiwitopbrengst

Oogst
• Oogst op het moment dat de korrel rijp is en niet op basis van het drogestofpercentage van de totale plant
• Kies voor de oogst van maïs in de vorm van MaïsKolvenSilage (MKS), CornCobMix (CCM) of door hoger te hakselen
• Veel meer voederwaarde per kilogram drogestof
• Voor besparing op de krachtvoerkosten
• Voor verbetering van de bodemvruchtbaarheid door de achterlating van meer gewasresten

Sponsor

KWS

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.