Melkvee100Plus

€ 200 meer per ha grasland

partnerinfo Agrifirm 10 jul 2017
Show article

Wilt u beter en meer ruwvoer produceren en daarmee meer melken per koe? Een stijging van slechts 25 VEM per kg ds zetten uw koeien om in € 200 extra melkgeld per hectare grasland.

Agrifirm en Praktijkonderzoek AGV van Wageningen UR organiseren op 5 september de gras- en maïsmanifestatie in Vredepeel. Dat evenement staat geheel in het teken van de productie van beter en meer ruwvoer van eigen land.

GrasPlaza

Uitgebreide ruwvoerdemo’s, bemestingsproeven gras, smakelijk en veel gras telen, koeien in de wei, klaverteelt, de nieuwste inzichten in sensortechnieken en de proefresultaten van het oplossen van bodemverdichting onder grasland.

MaisPlaza

Noviteiten op het gebied van maisteelt, onderzaaien van gras in mais, rijenbemesting organische mest, het project Grondig boeren met mais, mais volvelds zaaien op 37,5 cm, gewasbescherming en de nieuwste maisrassen.

KrachtvoerPlaza

Op de demo staan 12 verschillende voerderbietenrassen. U wordt hier bijgepraat over de teelt van voederbieten.

MachinePlaza.

Machines voor een moderne en efficiënte ruwvoerteelt

Workshop :Zelf krachtvoer telen zinvol?

Wilt u minder eiwit en fosfaat aankopen in de vorm van krachtvoer en bent u nieuwsgierig naar de toekomst van voederbieten, soja en veldbonen? Woon dan de workshop zelf telen van krachvoer bij.

Verlenging GBM-spuitlicentie Teelt

Naast het uitgebreide reguliere programma kunt u tijdens dit evenement tussen 9.00 en 13.30 uur uw GBM-licentie thema Teelt verlengen.

Noteer de datum alvast in uw agenda, toegang is gratis.

Kijk oor meer info op www.agrifirm.nl

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.