Melkvee100Plus
Show article

Een fokdoel bepalen, de juiste (fokkerij)strategie kiezen, het managen van een melkveebedrijf. Steeds moeten er keuzes gemaakt worden. Maar hoe? Keuzes maken vraagt de juiste informatie over de veestapel. Meer dan 1500 veehouders gebruiken al merkertesten bij hun jongvee om grip te krijgen op het resultaat.

Meer dan 1500 melkveehouders in Nederland en Vlaanderen maken via Fokken op Maat van CRV gebruik van merkertesten om een gefundeerde keuze te maken in hun fokkerij. Met de merkertest wordt op een betrouwbare manier in kaart gebracht wat de genetische aanleg van een kalf is. Die informatie helpt allereerst om te beslissen of het kalf voldoet aan het gekozen fokdoel in de veestapel. Ook geeft de merkertest in Fokken op Maat extra informatie over specifieke kenmerken als A2 of hoornloosheid.

Op latere leeftijd bewijst de merkerinformatie nog meer diensten. Het maakt een veel betere stierenkeuze mogelijk bij vaarzen en pinken die nog weinig of geen eigen prestatiedata hebben. Bovendien geldt voor alle dieren dat de uitsluiting van erfelijke gebreken heel effectief aangepakt kan worden.

Fokken op Maat-deelnemers delen hun ervaring op NRM

Het grote succes van Fokken op Maat is voornamelijk te verklaren door het feit dat veehouders op zoek zijn naar mogelijkheden om de efficiëntie van hun veestapel en van de bedrijfsvoering te verbeteren. Een lage jongveebezetting, en daardoor een betere benutting van de productieruimte, is voor veel veehouders noodzaak geworden.

Tijdens de komende NRM is er volop aandacht voor Fokken op Maat. Veehouders met ervaring vertellen hun verhaal op de CRV-stand en een aantal kalveren laten zien hoe belangrijk het is om het DNA-profiel te kennen voor het selectiemoment. Bezoekers kunnen zelf zien wat Fokken op Maat voor hun bedrijf kan betekenen. Nieuw is ook dat enkele deelnemers op de beurs aanwezig zullen zijn om hun ervaringen te delen met de bezoekers.

Unieke groep embryodonoren

CRV toont op de NRM voor het eerst een demonstratiegroep met embryodonoren. Deze groep bestaat uit dieren die op basis van hun merkerfokwaarden tot de hoogste van hun jaargang hoorden. Deze Delta-donoren zijn allemaal als pink binnen het Delta Satelliet-programma benut. Hedra Delta Jessi 477, moeder van de veelgevraagde Delta Jupiler, is een voorbeeld van de twaalf tot nu toe geselecteerde donoren. Uiteindelijk komen er zes dieren naar de NRM.

Aandacht voor stieren

CRV let er in de fokkerij op dat de stieren een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het fokken van gezonde koeien die efficiënt produceren. Er worden tijdens de NRM zes dochtergroepen getoond die dit duidelijk laten zien. Ze staan in onderstaande tabel.

Meer informatie

Vrijdag 31 juni (09.00-18.00 uur) en zaterdag 1 juli (09.00- 17.00 uur) zijn de IJsselhallen in Zwolle de place to be voor koeienliefhebbers. Dan vindt de NRM plaats.

Meer informatie over Fokken op Maat, of de NRM, leest u op de CRV-website.

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.