Melkvee100Plus

Tips voor een topstart

partnerinfo Agrifirm 22 aug 2016
Show article

De start van de lactatie bepaalt in grote mate het succes van de rest van de lactatie. Door de verse koeien te voorzien in de grote energiebehoefte beperkt u de negatieve energiebalans en gaat u voor de beste start. De innovatieve opstartstrategie TopStart® helpt daarbij.

TopStart® werkt als volgt: De krachtvoergift gaat in 10 dagen naar een maximale gift van 16 kg per koe per dag, voor vaarzen geldt: in 20 dagen naar maximaal 14 kg. Dat kan met één voersoort of met een combinatie van twee.

Tot 1.000 liter meer melk

Uit proeven blijkt dat TopStart® op basis van een combinatie van twee krachtvoersoorten in 305 dagen tot 1.000 liter meer melk oplevert. Ook wanneer de strategie ingevuld wordt met één voersoort is de productiestijging aanzienlijk: tot 600 liter per jaar. Bij praktijkproeven op meerdere  melkveebedrijven werden deze resultaten behaald en blijkt dat de dieren de hele lactatie op een hoger niveau blijven produceren.

+ 300 kg fosfaatruimte

Bij een doorrekening van rantsoenen van één van de proefbedrijven die TopStart® toepast daalde de hoeveelheid fosfaat per 100 kg melk met 0,03 kg. Bij een jaarproductie van 1.000.000 kg melk per jaar betekent dit 300 kg extra fosfaatruimte om meer koeien te melken, wat gelijk staat aan 7 koeien meer aan de melk of 3 á 4 ha minder grond nodig om uit te mogen breiden. TopStart® is dé manier om uitbreiding van de melkproductie te realiseren zonder extra fosfaatrechten aan te hoeven kopen. De hogere fosfaat-aanvoer door de extra krachtvoergift (door de snellere opbouw en het hogere krachtvoerniveau) overtreft u door de extra kilogrammen melk die deze strategie oplevert.

Kijk voor meer informatie op www.topstart.nl

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.