Melkvee100Plus
Show article

Een bedrijf met 100 koeien, een jaarlijkse melkproductie van 1 miljoen kilo en 50 hectare grond realiseert een €13.600 hoger arbeidsinkomen als het veel meer mais gaat telen en afziet van derogatie. Dat blijkt uit een scenariostudie van Wageningen UR in opdracht van zadenleverancier KWS Benelux.

De huidige derogatievoorwaarden, 80% grasland, 20% maisland gecombineerd met weiden van de koeien, is het basisscenario. Dat geeft de veehouder met 100 koeien €8.200 minder arbeidsinkomen dan onder de derogatie zoals in 2014 gold: 70% grasland, 30% maisland. Reden daarvoor zijn vooral de extra voeder- en mestafzetkosten.

Bodemvruchtbaarheid aandachtspunt

Ziet de veehouder af van de derogatie en schakelt hij over op 25% gras, 75% mais en blijft hij de koeien weiden, dan realiseert hij €13.600 meer arbeidsinkomen dan onder 80/20/weiden. Stalt hij de koeien ook nog eens jaarrond op, dan loopt het voordeel ten opzichte van werken onder derogatie-eisen en weiden terug naar €2.000. In deze scenario's is behoud van bodemvruchtbaarheid wel een aandachtspunt.

Inzet op vergroening

Sterk inzetten op vergroening, dus 40% gras, 45% mais, 10% GPS en 5% luzerne in combinatie met weiden en afzien van de derogatie werkt €1.600 per jaar positiever uit dan 25/75/opstallen. Het voordeel ligt dan €3.600 boven het basisscenario.

 

 
* 7 doorgerekende scenario's:
1. derogatie oud (70% gras, 30% mais)
2. 25% gras, 75% mais, niet weiden
3. 25% gras, 75% mais, weiden
4. binnen derogatie 10 hectare mais als MKS
5. maisaankopen tot niveau rantsoen oud (1)
6. 40% gras, 30% MKS, 30% mais in bouwplan, weiden
7. vergroening: 40% gras, 45% mais, 10% GPS, 5% luzerne, weiden

Auteur

Robert-bodde_MVH_vierkant
Robert Bodde is chef rundvee- en varkenshouderij.

Eén reactie

  • vanschaik 20 jan 2016 22:26
    beetje vreemd dat je 354 m3 meer mest af moet voeren bij 80/20 gras/mais ten opzichte van 70/30 ?
    ook vrij veel krachtvoer 3277 kg per koe toch?

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.