Melkvee100Plus
Show article

Dek de kostbare graskuilen af met het vochtrijke mengvoer Proti+ of Gluco+. Dit voorkomt broei en het bijbehorende voederwaardeverlies.

Broei in de kuil is het gevolg van de omzetting van suikers en zuurstof door gisten naar water, CO2 en warmte. Investeringen bij het inkuilen leveren altijd meer op dan corrigeren aan het voerhek. Breng daarom voldoende gewicht aan op de kuil.

Vochtrijk mengvoer alternatief voor afdekken met zand

Een interessant alternatief voor zand over het plastic van de graskuil is vochtrijk mengvoer zoals Proti+ of Gluco+, wat een hoog soortelijk gewicht heeft. Omdat het direct op de graskuil wordt aangebracht  in plaats van bovenop de folie levert dit een forse arbeidsbesparing op bij het uitkuilen. Met alleen onderfolie, kuilfolie en wat banden om de folie niet te laten klapperen is de kuil toch zuurstofdicht afgedekt. Bijkomend voordeel is dat vochtrijk mengvoer direct voederwaarde toevoegt aan het rantsoen. Proti+ past met name goed bij rantsoenen met een aandeel snijmaïs. Gluco+ is zeer geschikt voor grasrijke rantsoenen. Proti+ en Gluco+ hebben bovendien een lichtzure samenstelling en een plakkende werking in het rantsoen, waardoor selectie wordt voorkomen en de voeropname beter is. En dat is het resultaat van een excellente kuil: meer melk uit ruwvoer.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.