Melkvee100Plus
Show article

Melkveehouders kunnen extra afschrijving realiseren door hun stal te laten hercertificeren voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. Dat is op veel bedrijven hard nodig, zeker gezien de verwachte hoge fiscaal belastbare resultaten over 2022.

In de veehouderij wordt al jaren gewerkt met de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deze (beoordeelt en) beloont bovenwettelijke maatregelen aan met name stallen met fiscale voordelen: de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en Vamil-regeling (versneld afschrijven).

Bij MIA is de aftrek over een bedrag van maximaal € 6.250 per dierplaats 27% bij opstallen en 36% bij weidegang. Bij 40% inkomstenbelasting is dat een netto-voordeel van 14,4% per jaar. Vamil is van toepassing op 75% over ook maximaal € 6.250 per dierplaats. Een bedrijf met 120 dierplaatsen kan dus over maximaal € 750.000 MIA claimen en met Vamil 75% willekeurig afschrijven.

Alleen bedrijfsmiddelen die nu geïnvesteerd worden komen in aanmerking. Door de huidige terughoudendheid van banken voor financiering staat dit vanzelfsprekend wel op een laag pitje. En een bestaande duurzame stal kan niet opnieuw worden afgeschreven.

De Maatlat wordt vooral bij nieuwbouw toegepast, maar kan zeker ook bij renovatie of verbouw worden gebruikt. Veranderingen mogen in dat geval plaatsvinden aan maximaal twee buitenmuren en/of de hoogte van het dak.

Stal twee keer certificeren

Nog minder bekend is dat een stal meerdere keren is te certificeren. “Er staat nergens in de voorwaarden dat het nieuwbouw dient te betreffen en een stal maar één keer een certificaat kan krijgen”, legt Galtjo Geertzema uit. Hij is subsidieadviseur bij Flynth en heeft op deze manier al voor meerdere stallen meerdere keren fiscaal voordeel geregeld. Dankzij hercertificeren vallen (nieuwe) investeringen onder de fiscale regels die afzonderlijk niet op de milieulijst staan.

Om opnieuw te certificeren gelden een paar belangrijke voorwaarden. Zo moet er minimaal een jaar zitten tussen afloop van de fiscale voordelen en een nieuwe beoordeling. Verder mag in verband met staatssteunregels per investeringsproject niet meer dan 5 ton steun zijn ontvangen.

De leeftijd van de stal is niet bepalend, maar wel zal een stal met traditionele roostervloer, die tien jaar geleden nog wel werd gecertificeerd, niet meer voldoende punten halen op de ammoniak-meetlat. Geertzema heeft daarbij wel een advies. “Hercertificeren moet je alleen doen als de vergunde situatie niet hoeft te worden aangepast. Dat is belangrijk gezien de huidige onzekerheid door uitspraken van de Raad van State rondom het gebruik van stalsystemen.”

Afnemend afschrijvingspotentieel

Veehouders met stallen die opnieuw aan de eisen van MDV voldoen, kunnen dus van meer fiscale regelingen gebruik maken. En dat is volgens Geertzema hard nodig. “We zien veel bedrijven die te beperkte afschrijvingsmogelijkheden hebben. Zeker over jaren met goede melkprijzen betekent dat een hoge belastingaanslag. Afnemend afschrijvingspotentieel is een sluipmoordenaar voor bedrijven.” Daarbij is het volgens hem soms puzzelen om optimaal gebruik te maken van de diverse fiscale mogelijkheden, ook in relatie tot het hercertificeren van stallen.

Andere subsidieregelingen voor stallen

- De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is een regeling voor investeringen in duurzame energie zoals zon, wind en biomassa. De regeling compenseert het verschil in kostprijs en marktwaarde van de energie. De regeling is voor 2022 gesloten maar opent waarschijnlijk opnieuw in 2023.

- De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is bedoeld voor particulieren en zakelijk gebruikers die investeren in onder andere isolatie, zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Via de ISDE is een subsidiebijdrage te verkrijgen voor de aanschaf van de energie-opwekkende installatie.

- Met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) is in bepaalde gevallen een fiscaal voordeel te realiseren bij investeringen in energiebesparende technieken of de toepassing van duurzame energie. Deze staan op een lijst van de overheid. Dat gebeurt via een korting van 54,5% op de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Auteur

Rene%20Stevens
René Stevens is sinds 2000 freelance redacteur bij Boerderij.

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.