Melkvee100Plus

Risicomanagement in de praktijk

partnerinfo Flynth 16 sep 2019
Show article

Ondernemen is risico’s nemen. Agrarische ondernemers hebben bij een grotere bedrijfsomvang in het algemeen in toenemende mate te maken met onzekerheden. Zo kunnen fluctuerende prijzen, extreem weer en schaalvergroting invloed hebben op de continuïteit van de organisatie. Maar ook de organisatie zelf wordt complexer. Hoe stuurt u uw onderneming en waarop baseert u uw beslissingen als het om risico’s gaat? Daarom aandacht voor enkele basisbeginselen van risicomanagement.

Risicomanagement is het identificeren (welke risico’s zijn er) en kwantificeren (wat is de impact van dat risico) van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen om met deze risico’s om te gaan. Agrarische risico’s kunnen worden onderverdeeld in zes categorieën, namelijk met betrekking tot: persoon, productie, prijs, politiek, aansprakelijkheid en financiën. Van de categorieën prijs, productie en financiën zijn de risico’s met een grote kans en grote impact het weer, de rente, de gewasgezondheid en de verkoopprijzen van de producten. Dit bleek uit door ons uitgevoerd onderzoek, waaronder een enquête onder boeren.

Er zijn een viertal opties om risico’s te beheersen:
Accepteren: als je in kaart hebt gebracht dat een bepaald risico een kleine impact heeft die het bedrijf kan dragen, is het een goede keuze om dit risico gewoon te accepteren.

Reduceren: door maatregelen te treffen die de kans dat het risico zich voordoet vermindert, of die de impact vermindert, kun de je gevolgen van een risico verminderen.
Vermijden: je kunt bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren en daarmee de risico’s vermijden.
Overdragen: door een andere partij, vaak tegen een bepaalde premie, het risico op zich te laten nemen

Voor het vergroten van de bedrijfscontinuïteit is het volgens de theorie het beste om de genoemde risico’s met grote kans en grote impact te vermijden. Echter veelal is dat niet mogelijk en kunt u zich alleen richten op het reduceren ervan.

Een risico met een kleine kans en grote impact, zoals brand, is over het algemeen goed te verzekeren. Het risico wordt daarmee overgedragen op de verzekeringsmaatschappij. Als uw bedrijfscontinuïteit in gevaar kan komen door dat risico, is er in elk geval sprake van een grote impact.

Voor de bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om het bedrijf weerbaar te houden. Daarvoor is één van de aandachtspunten het risicomanagement. Bij het groter en complexer worden van een bedrijf worden de gevolgen voor de kasstromen ook groter of onduidelijker als je de risico’s niet kent en gaat beheersen. Daarom is het goed om risicomanagement een plek te geven binnen uw totale bedrijfsmanagement, en daarmee vooraf keuzes te maken om risico’s te beheersen.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.