Melkvee100Plus
Show article

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen op een melkveebedrijf bestaan verschillende investeringsaftrekregelingen. De meest bekende is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, oftewel KIA. De maximale aftrek van de winst wordt bereikt bij een bedrag van € 56.642. Er mag dan € 15.863 in mindering worden gebracht op de winst.

Voor investeringen in bedrijfsmiddelen op een melkveebedrijf bestaan verschillende investeringsaftrekregelingen. De meest bekende is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, oftewel KIA. Deze KIA is jaarlijks toepasbaar en vermindert de winst over het kalenderjaar waarin geïnvesteerd wordt, mits het bedrijfsmiddel in dat jaar gebruik wordt genomen. Het minimaal te investeren bedrag in één kalenderjaar bedraagt in 2018 € 2.300 en het maximaal te investeren bedrag voor de KIA bedraagt € 314.673. De maximale aftrek van de winst wordt bereikt bij een bedrag van € 56.642. Er mag dan € 15.863 in mindering worden gebracht op de winst. Indien het investeringsbedrag meer dan € 104.891 wordt, neemt de toe te passen aftrek af.

Wat betekent dit voor de ondernemer?

Het plannen van investeringen kan fiscaal voordeel opleveren, dit speelt vooral bij investeringen in (dure) machines. Een ondernemer die van plan is om een trekker met voerwagen aan te schaffen kan deze investering splitsen in twee verschillende investeringsmomenten – bijvoorbeeld de trekker in 2018 en de voerwagen in 2019 – waardoor de KIA optimaal wordt benut.

Belangrijke voorwaarde

De KIA kan alleen worden toegepast voor zover het bedrag van de betaling de aftrek overschrijdt. Deze bepaling zorgt dat voornamelijk investeringen aan het einde van het jaar de nodige aandacht vergen. Als het bedrijfsmiddel gekocht, maar niet geleverd wordt zal voor toepassing van de KIA aanbetaald moeten worden.

Een voorbeeld:

In december 2018 wordt een koopovereenkomst getekend voor een trekker van € 55.000 welke geleverd wordt in april 2019. Om de KIA in 2018 toe te kunnen passen moet in hetzelfde jaar minimaal € 15.400 aanbetaald worden. Wordt echter niet in 2018, maar in 2019 aanbetaald dan kan de KIA pas toegepast worden in 2019.

Plan uw investeringen voor optimale aftrek

Het doorschuiven van de aftrek kan betekenen dat er in één jaar twee keer maximale KIA toegepast kan worden, bijvoorbeeld KIA van 2018 welke doorgeschoven is naar 2019. Dit doorschuiven kan extra voordeel opleveren bij wisselende bedrijfsresultaten. Geconcludeerd kan worden dat middels het plannen van uw investeringen optimaal gebruik gemaakt kan worden van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.