Melkvee100Plus
Show article

Bent u bezig met de verbetering van de verkavelingsstructuur van uw landbouwbedrijf? Wellicht komt u in aanmerking voor subsidie. De provincie Gelderland is heeft namelijk met een nieuw openstellingsbesluit van de ‘Verordening POP3-subsidies provincie Gelderland’ (POP3GLD) gepubliceerd. Andere provincies volgen mogelijk.

Het gaat om paragraaf 2.4 van de verordening ‘Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. U kunt nog een aanvraag indienen tot en met 26 juni 2017. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt 1,5 miljoen euro.

Waarvoor ontvangt u subsidie?
Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van landbouwbedrijven. U ontvangt subsidie voor:
a. proceskosten verkaveling
b. procedurekosten verkaveling
c. investeringen om kavels beter bewerkbaar en bereikbaar te maken

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 350.000 euro per aanvraag. De subsidie bedraagt:
100 procent van de kosten genoemd onder a en b
40 procent van de subsidiabele kosten van investeringen genoemd onder c, met een maximale subsidie van 800 euro per geruilde hectare.
Deze POP3-regeling is in andere provincies ook al open geweest en zal waarschijnlijk in de toekomst nog diverse malen open gaan.

Lees meer over de regeling.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur. Flynth is bereikbaar via e-mail subsidiedesk@flynth.nl of telefoonnummer 088 – 236 77 77.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.