Melkvee100Plus

Versterk je bedrijf door innovatie

partnerinfo Flynth 25 apr 2016
Show article

De uitdagingen voor de zuivelsector en voor melkveehouders volgen elkaar snel op. Regelgeving, markt, een veranderende vraag naar producten en aandacht voor duurzaamheid zijn oorzaken. Hoe kunnen bedrijven zich in een dergelijke situatie staande houden of misschien zelfs groeien, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Juist onder deze omstandigheden ontstaan in de praktijk nieuwe ideeën om de toekomst tegemoet te gaan.

Voor de sector is het de uitdaging om
1. Betrouwbaar te zijn (ketenkwaliteit),
2. Transparant te zijn en
3. Duurzaam en met weidegang te produceren.
Samengevat is de uitdaging om anders en beter te produceren in plaats van goedkoper.

Van ondernemers wordt gevraagd om melk van uitstekende  kwaliteit te produceren met aanvullende uitdagingen:
* Voerefficiency, mineralenbenutting en weidegang;
* Grip op voerproductie en –kwaliteit;
* Bemesting, mestverwerking en fosfaat;
* Asbest volledig van het bedrijf;
* Lagere energiekosten per kilogram melk / productie duurzame energie;
* Lagere emissie, met name CO2, ammoniak en methaan.

De weg van idee naar realisatie is over het algemeen lang en vergt veel inspanning, zowel op financieel vlak als qua arbeid. Bij het werken aan vernieuwingen is het handig als een specialist met een jarenlange ervaring op diverse terreinen je de weg kan wijzen op technisch en economisch vlak en met subsidies.

Flynth adviseurs en accountants heeft de afgelopen jaren vele projecten verder op weg geholpen; bijvoorbeeld met projecten op het gebied van innovatieve stalconcepten en stalinrichting, mestverwerking al dan niet op boerderijschaal, precisielandbouw en duurzame energie.

Flynth adviseurs en accountants heeft naast deze technische innovaties ook begeleiding gegeven aan samenwerkingsprojecten, kennisontwikkeling en conceptontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is het project om meer uit eigen ruwvoer te halen.

POP (PlattelandsOntwikkelingsProjecten) wordt vanaf 2016 uitgevoerd door de provincies. Alle provincies bieden vanaf 2016 de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor innovatie. Ondernemers kunnen – vooral samen met collega-ondernemers - een aanvraag doen. Dat kan ook samen met leveranciers van innovaties of met partijen die toepassing en implementatie stimuleren of versterken. Soms zijn er ook andere mogelijkheden, zoals WBSO of MIT (MKB Instrument Topsectoren).

Concrete ideeën voor de toekomst? Juist nu zijn er weer subsidiemogelijkheden om uw ideeën te vertalen naar de praktijk. De subsidieadviseurs helpen u graag verder. Weten of je plannen haalbaar zijn? Check dan ook de subsidiemogelijkheden en neem contact op met Flynth: t: 088 – 2367777 of e: subsidiedesk@flynth.nl.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.