Melkvee100Plus
Show article

Bedrijven die betalingsrechten hebben aangevraagd in 2015, ontvangen van RVO gespreid diverse betalingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft voor 1 december 2015 aan een deel van de aanvragers het voorschot (70%) van de basisbetaling uitbetaald. Vanaf 1 december volgen de reguliere betalingen GLB. Naar verwachting worden er minder definitieve betalingen verricht in december en januari ten opzichte van dezelfde periode in voorgaand jaar. Zie ook de kamerbrief over het betaalschema GLB 2015.

Bedrijven ontvangen bij de betaling een begeleidend schrijven van RVO. Soms pas na de betaling. U kunt ook in 'mijn dossier' gegevens raadplegen. Betalingen betreffen diverse onderdelen zoals basisbetaling, vergroeningsbetaling en Jonge Landbouwers betaling. Wij adviseren u de gegevens zorgvuldig te controleren. Uw adviseur kan u hierbij ondersteunen.

Beschikking vaststelling betalingsrechten

Voorafgaand aan de reguliere uitbetaling ontvangt u een beschikking met informatie over de berekende waarde van de toegekende  betalingsrechten voor de jaren 2015 tot en met 2019.  Deze waarde betreft alleen de basisbetaling. De vergroeningspremie en andere toeslagen zoals jonge landbouwers zijn niet inbegrepen. Controleer deze beschikking zorgvuldig! Deze heeft gevolgen voor uw bedrijfstoeslag tot in ieder geval het jaar 2020.  Belangrijke controlepunten zijn het aantal toegekende rechten, de referentiewaarde van de (oude) toeslagrechten in 2014 en de verwerking van de private overeenkomsten. Twijfelt u, of bent u het er niet mee eens, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw adviseur zodat uw bezwaar binnen de gestelde termijn van 6 weken ingediend kan worden.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.