Melkvee100Plus

Hard melken

partnerinfo Agrifirm 1 jun 2015
Show article

De melkproductie per koe verhogen is interessant nu het melkquotum niet meer geldt. Een hogere voerefficiëntie en mineralenbenutting leidt vrijwel altijd tot een hoger saldo per koe. Er zijn diverse opties om ‘harder’ te melken.

Voerstrategieën

U kunt 'harder' melken met deze voerstrategieën:
> Verhogen van de voederwaarde door aanvulling van het basisrantsoen met ruwvoervervanging of vochtrijk mengvoer.
> Een hogere aanvullende krachtvoergift van 14 – 16 kg per koe, met name in de eerste 100 dagen na afkalven. Het voeren van extra krachtvoer verdringt ruwvoer in het rantsoen.
> Geconcentreerder krachtvoer voeren, dit verdringt het aandeel ruwvoer niet.
> De ruwvoerproductie van uw eigen land verhogen, en kwalitatief hoogwaardig ruwvoer winnen.
> Voorkom selectie in het basisrantsoen door een perfect gemengd rantsoen volgens de richtlijnen van Gemengd Voeren 2.0.

Melken

Van tweemaal daags naar driemaal daags melken kan, met name bij de vaarzen, een productieverhoging van 10% meer melk opleveren. In de melkrobot kan het aantal melkingen per koe verhoogd worden door, in overleg met de robotadviseur, de toegangsmatrix aan te passen.

Saldo centraal

Juist bij hard melken staat het saldo centraal. Voor een goed saldo moet alles kloppen: arbeid (boer), efficiënte ruwvoerteelt en voerbenutting (voer) en de gezondheid van uw koeien (vee). Samen met u zorgt Agrifirm ervoor dat alle stukjes op hun plaats vallen.

Kijk voor meer informatie op www.hardmelken.nl

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.