Melkvee100Plus
Show article

Efficiënter met mineralen omgaan bespaart geld, geeft een betere score in KringloopWijzer en kan meer fosfaatruimte opleveren. De tips voor een hogere mineralenefficiëntie op een rij:

1. Koe

> Laat voor jongvee, droge koeien en melkvee een rantsoen berekenen om op de fosfaat- en stikstofnorm te kunnen voeren.
> Focus op de opstart van verse koeien: de opstartstrategie TopStart® leverde op een van de proefbedrijven maar liefst 300 kg extra fosfaatruimte op. Bij 100 melkkoeien betekent dit 7 koeien meer aan de melk of 3 á 4 ha minder grond nodig om uit te mogen breiden. Meer informatie
> Zet gericht nP-voeders in voor een lagere fosforaanvoer via voer.
> Verbeter de voerefficiëntie door een perfect gemengd rantsoen volgens Gemengd Voeren 2.0.
> Houd minder jongvee aan.
> Verhoog de levensproductie en verlaag het vervangingspercentage.
> Schenk extra aandacht aan gezondheid en dierwelzijn. Een gezonde koe zet voer het meest efficiënt om in melk. Denk hierbij aan pens- en klauwgezondheid.

2. Bemesting

> Laat drijfmest onderzoeken om binnen de huidige gebruiksnormen passend te kunnen bemesten.
> Gebruik nitrificatieremmers als Top Flow Entec Fl in drijfmest om stikstofuitspoeling te verminderen.
> Start met bemesten als de bodemtemperatuur 5 – 8°C is. Pas dan worden nutriënten opgenomen.

3. Bodem

> Zorg voor een volledige bodemanalyse om gericht te bemesten en te bekalken.
> Schenk aandacht aan de calciumbeschikbaarheid. Voer elke twee jaar een onderhoudsbekalking uit.
> De draagkracht bepaalt wanneer u drijfmest uit kunt rijden. Voorkom rijschade en zorg voor maximaal 1 bar lucht in de banden.

4. Gewas

> Bestrijd onkruid direct voor een betere zode, een hogere opbrengst en een hogere voederwaarde.
> Verhoog de grasopbrengst met doorzaaien.
> Gebruik graszaadmengsels met klaver voor de stikstofbinding.

5. Oogst

> Met een langere haksellengte van maïs en gras is het mogelijk om te besparen op de aankoop van structuurbronnen. Wees hierbij wel alert op het voorkomen van broei.
> Voorkom inkuilverliezen door het gebruik van kuiltoevoegmiddelen.
> Schenk veel aandacht aan het inkuilen: laagsgewijs en secuur aanrijden.
> Dek de kostbare gras- en maïskuil af met onderfolie en excellent kuilfolie.
> Zorg voor voldoende druk op de kuil. Bijvoorbeeld door af te dekken met vochtrijk mengvoer als Proti+ of Gluco+, of een flinke laag zand over het plastic.
> Kies voor een passend beweidingsplan om zoveel mogelijk uit vers gras te halen.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.