Melkvee100Plus

Veehouders wachten stikstofkaders af

Artikelen Wijnand Hogenkamp 20 jul 2022
Show article

Eerste resultaten kwartaal enquête: meer mais bij vervallen derogatie

Twee derde van de veehouders die tot nu toe reageerden op de kwartaalenquête van Melkvee100Plus neemt een afwachtende houding aan. Tenminste, als het gaat om nu al actie te ondernemen op het bedrijf ten aanzien van stikstof. De actiebereidheid is iets groter. De helft van de veehouders zegt een of meerdere keren te hebben deelgenomen aan een trekker-stikstofactie.

Voor derogatie geldt ook dat twee derde denkt dat dit een gepasseerd station is voor de melkveehouderij in de (nabije) toekomst. Een derde denkt bij vervallen van derogatie veel meer mais te gaan verbouwen. Nog eens een derde geeft aan wel voldoende grasareaal te willen behouden om weidegang te waarborgen.

Wilt u ook uw mening laten klinken? Neem dan deel aan de enquête op deze site!

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.