Melkvee100Plus
Show article

De mestboekhouding verandert continu. Hier wordt u als veehouder regelmatig mee geconfronteerd. De wet Grondgebonden Groei, fosfaatrechten, plaatsingsruimte en andere wet- en regelgeving hangen nauw met elkaar samen. De tijd van het jaar is weer aangebroken waarin de mestboekhouding moet worden afgerond. Hoe blijft uw mestboekhouding up-to-date? En nog belangrijker, hoe kunt u succesvol inspelen op nieuwe ontwikkelingen? Flynth geeft tips voor een up-to-date mestboekhouding.

1. Alles in één
Alles bij één partij voorkomt fouten, dat heeft Flynth wel gemerkt in de afgelopen jaren. Wanneer de informatie van verschillende kanten komt, sluipen er fouten in bij bijvoorbeeld oppervlakte grond, geen koppeling met PAL/Pw getallen en niet geleverde melk verwerkt in het bemestingsplan. Dat hangt natuurlijk ook weer nauw samen met de Gecombineerde Opgave. Een foutje blijkt er snel in te sluipen en soms kost dat geld maar vaak ook veel gedoe en rompslomp om de zaken te herstellen.

2. Wees er op tijd bij
Bereken tijdig uw mestproductie en mestplaatsingsruimte. In mei en in augustus kunt u nog veranderingen doorvoeren om passend uit te komen. Na sluiting van de Gecombineerde Opgave en het uitrijdseizoen is het moeilijker en ook duurder om mest af te zetten. Plan deze controlemomenten zorgvuldig in.

3. Voorkom verrassingen
Bij deelname aan de BEX is het belangrijk gedurende het jaar alle benodigde monsters te verzamelen. Let op: grondmonsters zijn geldig tot 4 jaar na monstername. Ook alle partijen ruwvoer moeten bemonsterd worden. In de praktijk betekent dit een volledig voederwaardeonderzoek, inclusief fosfaatbepaling

4. Controleer uw gronden
Wees er bij verlies van landbouwgrond extra alert op dat dit effect heeft op uw mestplaatsingsruimte en het aantal dieren dat u kunt houden. Na 15 mei in de vastlegging van de Gecombineerde Opgave kunt u geen percelen meer toevoegen. Heeft u minder grond dan voorgaand jaar, dan mag u ook minder dieren houden.

Vragen

Flynth krijgt veel vragen over de mestboekhouding. De veehouders zien op dit moment door de bomen het bos niet meer. Hoeveel mest kan ik plaatsen? Ben ik grondgebonden of niet? Is de toekenning van fosfaatrechten terecht in 2018? Maar de meest voorkomende vraag is toch wel: hoeveel dieren mag ik houden in de komende jaren? Voor een goede economische beoordeling en planning is een juiste situatieschets van het bedrijf aangaande mest noodzakelijk.

Graag ontzorgt Flynth u met één van de arrangementen van Flynth MestBest. Met deze arrangementen voldoet uw mestboekhouding altijd aan de wet- en regelgeving. Lees verder.

Natuurlijk kunt u voor alle vragen bij ons terecht. Denk hierbij aan:
- Toekomstige investeringen in fosfaatrechten en de fiscale planning qua afschrijving.
- Het moeten kopen of huren van grond binnen de Wet Grondgebonden Groei.
- Voldoende en verantwoorde afzet van mest in de loop van het jaar.
- De invloed van minder melkkoeien op de kritische opbrengstprijs van een kg melk.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.