Melkvee100Plus
Show article

Toen de familie Hampsink in 2008 Twente verruilden voor het Drentse Emmer-compascuum hebben ze een stal gebouwd met comfort voor mens en dier. De moderne stal kenmerkt zich door arbeidsefficiëntie, werkgemak en koecomfort. Automatisering is hierin inmiddels onmisbaar voor de veehouders. Met de verhuizing zijn ze overgestapt op automatisch melken en intussen is ook het voerproces geautomatiseerd. Peter Hampsink: “Zowel de arbeids- als de dieselbesparing deed ons besluiten om het voeren te automatiseren. Als je alle kosten op een rij zet, dan is het een rendabele investering.”

Oorspronkelijk komen Peter en Hetty Hampsink, samen met kinderen Gijs (28), Dieke (26) en Janne (24), uit Twente. Peter: “Hier molken we zo’n 90 koeien, maar hadden we niet de mogelijkheid om verder uit te breiden vanwege een herinrichting van het gebied.” In 2008 bouwden ze in Drenthe een nieuwe melkveestal en zijn ze gestart met 130 melkkoeien. Enkele jaren later, in 2014, is de jongveestal bijgebouwd en is de veestapel verder gegroeid naar intussen 240 koeien.

Naast het melkveebedrijf runt zoon Gijs een eigen onderneming als distributeur van Milkrite Interpuls melkwinning producten, met inmiddels 4 werknemers. “Dit vergt veel tijd en daarom hebben wij ook besloten om twee fulltime medewerkers in te zetten op het melkveebedrijf”, vertelt Peter die zelf ook parttime voor het bedrijf van zijn zoon werkt. “Hetty en ik werken deels mee tussen de koeien.”

Arbeidskosten en dieselverbruik grote kostenposten

Omdat de veehouders personeel in dienst hebben weten ze exact wat ze aan arbeidskosten kwijt zijn. “Dit was voor ons ook een van de redenen om het voeren te automatiseren”, stelt Peter. “Hiermee besparen we op arbeidskosten, maar ook op dieselkosten.”

Het Vector automatisch voersysteem stond al langer op het verlanglijstje van Gijs. “We hebben dit systeem vergeleken met andere voersystemen en hieruit bleek dat de Vector het beste bij ons bedrijf past. De Vector kan vrij over het erf rijden, dit is voor ons bedrijf van groot belang. Daamaast was dit qua kostenplaatje het meest interessant”, vertellen de ondernemers. “Het is een rendabele investering”, stelt Hampsink. “Zet de kosten maar eens op een rij van een voermengwagen en in ons geval een verrijker. Hierin zijn arbeidsuren en dieselverbuik grote kostenposten. Wij werken met werknemers, maar mocht dit niet het geval zijn, moet je ook je eigen tijd niet vergeten.”

De veehouders werken sinds mei 2018 naar tevredenheid met het automatisch voersysteem. “We zijn veel minder tijd kwijt aan het voeren en hiermee besparen we nu zo’n 12.000 tot 13.000 euro op arbeidskosten. Bovendien is het verschil in dieselkosten 10.000 euro per jaar!”, geeft Hampsink aan. “Per week besteden we nu zes uur aan het vullen en schoonmaken van de voerkeuken. Het systeem werkt goed. We hebben weinig problemen en mocht er een storing zijn kunnen we die zelf oplossen.”

“Het systeem voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen”, stelt Peter. “Op basis van het kostenplaatje hebben we voor dit systeem gekozen, maar omdat de koeien nu constant vers voer ter beschikking hebben zien we ook een verandering in het koegedrag. Er is veel minder concurrentie aan het voerhek waardoor er meer rust in de stal heerst.”

Winterroute én zomerroute

In de 0+6+0 ligboxenstal voeren we drie groepen: de hoogproductieve, laagproductieve, en de droge koeien. Daarnaast voert de Vector in de jongveestal twee jongvee groepen. De voerkeuken is in de bestaande loods naast de melkveestal geplaatst. Vanaf hier worden de verschillende groepen gevoerd door twee mengkuipen. “Bij ons moet de Vector vrij veel rijden daarom werken we met twee mengkuipen”, vertelt de veehouder. “Als je de voerloods inpandig hebt dan gaat het sneller.”

Omdat ze de koeien beweiden heeft de Vector een winterroute én een zomerroute. “Tijdens de zomer moet de Vector iets langer rijden, want dan kan hij niet achter de stal langs rijden. Maar qua capaciteit maakt dit niet veel uit.” De koeien kunnen dag en nacht vrij in- en uitlopen. De Vector voert op basis van voerhoogte aan het voerhek, waardoor er ook met weidegang naar behoefte de juiste hoeveelheid wordt gevoerd.

Toekomst

In de komende jaren ligt de focus voor de ondernemende veehouders vooral op het optimaliseren van het bedrijf. “Wij streven naar een efficiëntere productie van 12.000 kg per koe per jaar met daarbij behoud van gehalten in de vorm van kilo’s en eiwit, én lagere voerkosten”, stelt Peter gedreven. Of zijn zoon het melkveebedrijf zal doorzetten is zeker. “Hoe de combinatie tussen de 2 bedrijven ingevuld zal worden zal de toekomst uitwijzen”, besluit Gijs.

Bedrijfsgegevens Melkveebedrijf Hampsink

In het Drentse Emmer-Compascuum runnen Peter en Hetty Hampsink met kinderen Gijs (28), Dieke (26) en Janne (24) een melkveebedrijf. Hier melken zij 240 koeien en houden 130 stuks jongvee op 88 hectare grond. Het rollend jaargemiddelde is 11.400 liter per koe per jaar met 4,20% vet en 3,43% eiwit. De gemiddelde leeftijd van de koeien is 4,09 jaar en het celgetal ligt op 140.

Sponsor

Reageren

U kunt alleen reageren wanneer u ingelogd bent met uw account. Heeft u nog geen account, meld u dan aan.